ข้อกำหนดการใช้งาน

ใช้รูปแบบแท็ก html: <title>, <description>,<h1>,<h2>,<p>,<strong>,<ul>,<li>, และอื่น ๆ คุณสามารถใช้ข้อมูลเช่นตัวอย่างจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เปิดเผยทั้งหมด และเว็บไซต์ที่มีความหมายเดียวกัน

รายละเอียดการติดต่ออีเมล

!!สำคัญ: ใช้ลำดับต่อไปนี้ในโครงสร้างข้อความ:

 • <title></title>
 • <description></description>
 • <article>
  • <h1></h1>
  • <p></p>
  • <p></p>
  • <h2></h2>
  • <p></p>
  • <p></p>
  • <ul></ul>
  • <p></p>
  • <h2></h2>
  • <p></p>
  • <p></p>
  • <p></p>
  • <h2></h2>
  • <p></p>
  • <ul></ul>
  • <p></p>
  • <h2></h2>
  • <p></p>
  • <p></p>
 • </article>